Pakiety medyczne i ubezpieczenia

dla ludzi kultury i mediów


Indywidualne pakiety w hurtowych cenach

Drogie Koleżanki i Koledzy
wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego Press Club Polska oraz ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji proponują artystom zrzeszonym w ZASP oraz dziennikarzom i pracownikom techniki (członkom Press Clubu oraz niezrzeszonym, których status zawodowy potwierdzi klub), członkom organizacji partnerskich Press Clubu (m.in. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Związek Polskich Artystów Lutników) oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów medycznych Medicover oraz ubezpieczeń na życie Warta, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla dużych firm („hurtowych klientów”), a nie dla pojedynczych osób.
Ani Press Club Polska ani ZASP w żaden sposób na tym przedsięwzięciu nie zarabiają - jedynym jego celem jest pomoc naszym środowiskom. Zapraszamy do współpracy kolejne organizacje zrzeszające twórców.


Oferta uwzględniająca specyfikę zawodów

W ramach wynegocjowanych warunków w Medicover zostały rozszerzone m.in. pakiety specjalistyczne (np. foniatry), badania, rehabilitacja.
W ubezpieczeniu na życie Warty zniesiono pewne wyłączenia obowiązywania polisy (np. polisa nadal chroni podczas demonstracji o ile jest się na niej jako obserwator, reporter, a nie jako uczestnik).


Zakres oraz porównanie pakietów medycznych i ubezpieczeń

W zakładce Informacje zostały porównane zakresy pakietów w różnych cenach.
Warto pamiętać, że:
- zwiększenie pakietu opieki zdrowotnej jest możliwe w każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy, zaś zmniejszenie pakietu po 12 miesiącu,
- pakiety Zdrowie są dostępne dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 67 roku życia, a w przypadku dzieci 25 roku życia. Pakiety Senior są zaś dostępne dla osób, które ukończyły 67 lat,
- zakup pakietu opieki medycznej do 26 dnia danego miesiąca pozwala na objęcie ochroną od początku kolejnego miesiąca,
- ubezpieczenia Warta (na życie, śmierć w rodzinie, wypadek i utrata zdrowia, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, leki) są dostępne dla wszystkich, którzy nie ukończyli 65 lat oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci.


Kontakt

W razie problemu z potwierdzeniem przynależności do grupy zawodowej prosimy o kontakt z sekretariatem ZASP lub Press Clubu (także w sprawie organizacji partnerskich)
W sprawie szczegółów pakietów i polis, procedury zawarcia umowy, zawieszenia składek etc. prosimy o kontakt na adres email ubezpieczenia@zawodytworcze.pl lub telefonicznie 664 360 263
Kontakt techniczny i uwagi dotyczące działania strony internetowej - sekretariat@pressclub.pl