Pakiety medyczne dla ludzi kultury i mediów

Drogie Koleżanki i Koledzy

Wielu z nas pracuje jako freelancerzy na umowy o dzieło, zlecenia albo prowadzi własną działalność. Także wielu osobom zatrudnionym na stałe pracodawcy nie zapewniają opieki medycznej i grupowych ubezpieczeń. Dlatego Press Club Polska oraz ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji proponują artystom zrzeszonym w ZASP oraz dziennikarzom i pracownikom techniki (członkom Press Clubu oraz niezrzeszonym, których status zawodowy potwierdzi klub), członkom organizacji partnerskich, m.in. Unia Literacka, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Polskich Artystów Fotografików, Związek Polskich Artystów Lutników oraz członkom ich rodzin, możliwość zakupu pakietów medycznych Medicover oraz ubezpieczeń na życie Warta, po bardzo atrakcyjnych cenach dostępnych dotychczas tylko dla dużych firm („hurtowych klientów”), a nie dla pojedynczych osób.

Ani Press Club Polska ani ZASP w żaden sposób na tym przedsięwzięciu nie zarabiają - jedynym jego celem jest pomoc naszym środowiskom. Zapraszamy do współpracy kolejne organizacje zrzeszające twórców.

Przykładowe porównanie cen podobnych pakietów indywidualnych dla zawodów twórczych i dla osób prywatnych:
Pakiety medyczne Medicover dla twórców Zdrowie
59 zł
Zdrowie Extra
156 zł
Zdrowie Premium
207 zł
Pakiety medyczne Medicover dla osób prywatnych Standard
79 zł
Medium+
223 zł
Complex+
311 zł

Lista i mapa placówek Medicover w Polsce

Pakiety opieki medycznej można kupić w 3 prostych krokach:

Krok 1

Rejestracja

  • Zarejestruj się w serwisie
  • Potwierdź adres email
  • Uzupełnij dane konta, w tym dane do faktury

Krok 2

Zakup pakietu

  • Wybierz pakiet
  • Podaj dane osoby do pakietu medycznego
  • Możesz dodać kolejne pakiety i osoby

Krok 3

Płatność

*) Płatności można dokonywać wyłącznie przelewem. Nie jest możliwa płatność online przez stronę. Dane do przelewu (indywidualny numer konta i kwota) znajdują się w zakładce Panel klienta widocznej po logowaniu.

W zakładce Pakiety zostały porównane zakresy pakietów medycznych w różnych cenach.

Warto pamiętać, że:

  • zwiększenie pakietu opieki zdrowotnej jest możliwe w każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy, zaś zmniejszenie pakietu po 12 miesiącu,
  • pakiety Zdrowie są dostępne dla osób, które w dniu rozpoczęcia ochrony nie ukończyły 67 roku życia, a w przypadku dzieci 25 roku życia. Pakiety Senior są zaś dostępne dla osób, które ukończyły 67 lat,
  • zakup pakietu opieki medycznej do 26 dnia danego miesiąca pozwala na objęcie ochroną od początku miesiąca kolejnego.